Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti: jednorázové odškodnění nebo pravidelná výplata?

Není-li zaměstnanec schopen vykonávat práci z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání, má dle zákoníku práce právo na náhradu za ztrátu na výdělku, a to jak po dobu pracovní neschopnosti, tak po skončení pracovní neschopnosti.

Tato ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se vypočítá jako rozdíl mezi průměrným hrubým výdělkem dosahovaným před vznikem pracovního úrazu či nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy či platu, případně plnou výší nemocenského.

Jedná se však o nárok vůči zaměstnavateli hrazený jednorázovým odškodněním nebo měsíčními splátkami?

Pravdou je, že ztrátu na výdělku je zaměstnavatel povinen hradit dle zákoníku práce pravidelně, a to jednou měsíčně, nedohodne-li se se zaměstnancem na jiné formě výplaty. Nutno podotknout, že se takto v praxi často neděje. Proto odmítne-li Vám zaměstnavatel ztrátu na výdělku vyplácet pravidelně, porušuje tím zákon.

Potýkáte se s obdobným problémem? Nechte nás Váš případ vyřešit.