Odškodnění dopravní nehody

Utrpěli jste újmu na zdraví v důsledku nezaviněné dopravní nehody? Ztratili jste následkem dopravní nehody blízkého člověka a nevíte, jaké odškodnění můžete žádat?

Vymůžeme pro vás maximální odškodnění újmy na zdraví z povinného ručení vozidla. Současně vám zajistíme komplexní zastoupení před orgány činnými v trestním řízení a při jednání s odpovědnostním pojistitelem či přímo s viníkem nehody.

Vzhledem k naší mnohaleté praxi se dokonale orientujeme v odškodňovací praxi. Známe detailně vaše práva, proto s námi máte jistotu, že pro vás vymůžeme nejvyšší možné odškodnění.


Nemějte obavy a kontaktujte nás i v případě, že vám byla způsobena újma na zdraví osobou blízkou. K situaci přistupujeme empaticky, chráníme práva všech zúčastněných a zároveň jsme vám schopni zajistit adekvátní kompenzaci.

S čím vám můžeme pomoci?

Zranění

Utrpěli jste při dopravní nehodě zranění?

Trvalé následky

Přetrvávají u vás následkem dopravní nehody trvalé zdravotní obtíže?

Úmrtí

Přišli jste v důsledku dopravní nehody o osobu blízkou?

Psychická újma

Objevily se u vás následkem dopravní nehody psychické problémy?

Ušlý příjem

Došlo při léčbě zranění k výpadku vašich příjmů? Neumožňuje Vám zranění vrátit se do práce?

Krácení
pojistného plnění

Odmítla vám pojišťovna odškodnit újmu na zdraví či došlo k jejímu krácení? Zjistěte, jak dále postupovat.