Oběť trestného činu

Stali jste se obětí trestného činu? Bylo vám v důsledku trestného činu jiné osoby ublíženo na zdraví nebo jste přišli v důsledku trestné činnosti o osobu blízkou?

Zajistíme vám jakožto oběti trestného činu či pozůstalému po oběti trestného činu komplexní zastoupení před orgány činnými v trestním řízení a při jednání s pachatelem trestného činu. Vzhledem k mnohaleté praxi se dokonale orientujeme v odškodňovací praxi. Známe detailně vaše práva přiznaná trestním řádem a zákonem o obětech trestných činů, proto se s námi domůžete maximálního odškodnění. Peněžitá satisfakce za způsobený trestný čin vám pomůže překonat složité životní období. Víme, že utrpěnou nemajetkovou újmu nemůže zcela odčinit žádná částka, avšak pachatel trestného činu musí nést svou odpovědnost i po finanční stránce.

S čím vám můžeme pomoci?

Zranění, trvalé následky

Byla vám způsobena újma na zdraví nebo trpíte v důsledku trestné činnosti pachatele trvalými následky? Zjistěte, jak získat adekvátní odškodnění.

Úmrtí

Přišli jste v důsledku trestného činu o osobu blízkou? Zjistěte, na co máte nárok.

Ušlý příjem

Došlo při léčbě zranění k výpadku vašich příjmů? Neumožňuje vám zranění vrátit se do práce? Zjistěte, v jaké výši náhradu vymáhat.