Pochybení zdravotníka

Pochybilo zdravotnické zařízení, lékař či zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče a byla vám tímto jednáním způsobena újma na zdraví? Došlo v důsledku pochybení poskytovatele zdravotnických služeb k úmrtí osoby blízké?

Odškodnit újmu na zdraví, k níž došlo v důsledku poskytování zdravotní péče, lze za předpokladu, že postup zdravotnických pracovníků nebyl v souladu s poznatky lékařské vědy a pravidly příslušného oboru, tedy postup poskytovatele zdravotnických služeb byl v rozporu se zákonem.

K nejzávažnějším pochybením ve zdravotnictví dochází zejména v odvětví porodnictví, kdy důsledky protiprávního počínání bývají zpravidla fatální jak pro dítě, tak pro matku, ale i celou rodinu.

Pokud se domníváte, že jste utrpěli újmu na zdraví následkem pochybení zdravotnického pracovníka, obraťte se na nás a my vám zajistíme znalce z příslušného odvětví. Znalecký posudek pro stanovení postupu lege artis či non lege artis je zcela zásadním podkladem pro další postup a vymáhání souvisejícího odškodnění. V případě, že váš případ převezmeme, vymůžeme pro vás adekvátní odškodnění.

S čím vám můžeme pomoci?

Zranění, trvalé následky

Utrpěli jste následkem pochybení zdravotníka zranění či přetrvávají zdravotní obtíže po delší dobu?
Zjistěte, jak získat adekvátní odškodnění.

Úmrtí

Přišli jste v důsledku pochybení zdravotníka o osobu blízkou?
Zjistěte, na co máte nárok.

Ušlý
příjem

Došlo při léčbě zranění k výpadku vašich příjmů? Neumožňuje vám zranění vrátit se do práce? Zjistěte, v jaké výši náhradu vymáhat.