Úraz dítěte

Zranění dítěte při vyučování, v družině, školním výletě nebo lyžařským výcviku 
bývají poměrně častá. Školská zařízení jsou proto ze zákona povinna být pojištěna pro případ úrazů jejich žáků.

Školské zařízení odpovídá jak za úraz žáka a studenta základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol či vysokých škol. Od 1. 6. 2020 se za pracovní úraz považuje také úraz dítěte v mateřské škole, ke kterému došlo při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním a za škodu tedy odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Mateřské školy totožně jako další školská zařízení odpovídají za škodu či újmu na zdraví způsobenou druhým žákem.

Pokud dojde ke zranění vašeho potomka, můžete se domáhat odškodnění zranění, nákladů spojených s léčením či trvalých následků.

Pomůžeme vám vymoci adekvátní odškodnění ze zákonného pojištění školského zařízení.

Obraťte se na nás také v případě, kdy vaše dítě utrpí újmu na zdraví v důsledku závady atrakce v dětském zábavním parku.