Sportovní úraz

Utrpěli jste zranění při sportovních aktivitách? Srazil vás jiný lyžař nebo došlo k újmě na zdraví při profesionálním sportovním utkání?

Sportovní aktivity zpravidla představují zvýšené riziko pro aktivní účastníky hry, soutěže nebo závodu. Odpovědnost za případnou škodu však není vyloučena. Právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví při sportu je specifická vzhledem k tomu, že každý sportovec podstupuje dobrovolně riziko zvýšené pravděpodobnosti způsobení zranění v důsledku zásahu škůdce, což však neznamená, že by takové dobrovolné podstoupení rizika vstupem na hřiště či jinou hrací plochu zbavovalo případného škůdce odpovědnosti k náhradě způsobené újmy na zdraví.

Pokud jste byli zranění soupeřem či jiným účastníkem určité sportovní aktivity, obraťte se na nás. Konzultace s odborníkem, který se vyzná v oblasti zranění způsobených při sportu, by měla být jedním z prvotních kroků, které učiníte.

Pakliže budou splněny předpoklady pro vznik odpovědnosti škůdce, můžete požadovat odškodnění bolesti, náhradu ušlého příjmu, náklady spojené s péčí o zdraví a v případě obtíží trvalého rázu rovněž ztížení společenského uplatnění.