Nehody v zahraničí

Stali jste se účastníkem dopravní nehody v zahraničí a byla vám touto nezaviněnou nehodou způsobena újma na zdraví či došlo k úmrtí osoby blízké? Utrpěli jste zranění při srážce na lyžích a viníkem nehody je cizinec? Zranili jste se během zájezdu organizovaného cestovní kanceláří?

Škodní události se vznikem zranění, k nimž dojde v zahraničí, jsou zcela pochopitelně spojeny s řadou otázek. Kdo ponese za protiprávní jednání odpovědnost? Jaká jsou má práva? Na koho se mám se svými nároky obrátit a co mohu vlastně požadovat? Mít po svém boku zkušenou společnost s přeshraničními spory je nezbytné již od samého počátku.

Díky spolupráci s mnoha zahraničními advokáty jsme schopni zajistit právní zastoupení v řadě zemí EU, ale například i v USA, Kanadě, Turecku. Spolupracujeme s úspěšnými zahraničními advokáty, kteří mají mnohaleté zkušenosti s odškodňováním újmy na zdraví vzniklé při dopravní nehodě.

Pokud se vám nebo vašim příbuzným či známým stala nehoda v zahraničí, neváhejte nás kontaktovat.