[text-blocks id=”claim-box1-en” plain=”1″]

Váš život se může změnit během mrknutí oka. Automobilová nehoda na D1, srážka s kamionem či střet s chodcem na přechodu zpravidla vedou k závažným zraněním, často k trvalé invaliditě. Kvůli cizí nedbalosti nejste schopní žít jako před tím. Pracovat, studovat, pečovat o své děti nebo věnovat se svým koníčkům. Bolest a trvalé následky se mohou stát součástí Vašeho každodenního života.

nehody

Nevzdávejte se nároku na spravedlivé odškodnění za újmu, která vznikla v důsledku bezohlednosti nebo nepozornosti jiného řidiče a konzultujte svůj případ s námi. Volejte 733 608 091 anebo vyplňte a odešlete náš kontaktní formulář. Nový občanský zákoník stanovuje škůdci povinnost odčinit při ublížení na zdraví újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Zrušením „tabulkové“ vyhlášky, podle níž se až do konce roku 2013 určuje výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, nabývá na důležitosti správná strategie a vhodná argumentace při vyjednávání se zdravotnickými zařízeními a jejich pojišťovnami.

Dá se očekávat, že výplaty plnění se přiblíží náhradám poskytovaným v ostatních zemí vyspělé Evropy. Současně lze předpokládat, že po přechodnou dobu se výplaty plnění kvůli zcela individuálnímu stanovování její výše zpozdí.

Dopravní nehody jsou dle dlouhodobých statistických údajů způsobeny nejčastěji selháním lidského faktoru. Jedná se zejména o nezodpovědnost a neukázněnost řidičů motorových vozidel, kteří často přeceňují své schopnosti i technický stav vozidla. Jsme připraveni Vám pomoci orientovat se ve spleti paragrafů a zastupovat Vás při vymáhání nároků v roli poškozeného. Věřte si a trvejte na svých právech. Soudní spor z titulu náhrady škody na zdraví je osvobozen od soudního poplatku. Veškeré konzultace poskytujeme zdarma.

Příklady konkrétních případů

Den jako každý jiný se u poškozené vlivem dopravní nehody změnil v noční můru. Produktivní, aktivní žena v životě a ve společnosti ve věku 48 let utrpěla takto vážnou újmu na zdraví se zdlouhavým léčením a s trvalými následky poruchy hybnosti levné ruky. Odškodnění bylo přiznáno v celkové výši 1.230.000,- Kč.

Nejvyšší soud, který případ projednával, poukazoval na potřebu respektovat při stanovení výše odškodnění princip proporcionality mezi újmou na zdraví a poskytnutou náhradou.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2370/2007 ze dne 25. 11. 2009.

Jaký je náš postup

Zajistíme pro Vás veškeré jednání s pojišťovnou viníka dopravní nehody až ke konečnému vymožení odškodnění újmy na zdraví, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Rovněž Vás zastoupíme v navazujícím trestním řízení.

Co od vás potřebujeme

Veškerou dokumentaci, kterou máte k dispozici pro dopravní nehodu nebo související probíhající správní, či trestní řízení. Pokud jste již v kontaktu s pojišťovnou, zašlete nám veškerou doposud učiněnou komunikaci. Nemáte-li žádné podklady, nevadí, pomůžeme Vám je zajistit.

Osobní konzultace s odborníky

Jsme Vám k dispozici vždy v pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hod.

Abychom se Vám mohli plně věnovat, dohodněte si prosím termín Vaší návštěvy v naší kanceláři vždy předem telefonicky na čísle 733 60 80 91 nebo odešlete kontaktní formulář.