Other cases

Other cases

Uklouznutí a pády

Kluzké podlahy, náledí, nefunkční zábradlí, nedostatečné osvětlení či nerovné chodníky patří mezi některé faktory, které vedou typicky k uklouznutí a pádům. Uklouznutí a následné pády jsou překvapivě společně s automobilovými nehodami hlavní příčinou zranění ve vyspělých zemí Evropy a USA.

wet-floor

Nový občanský zákoník opouští koncept paušálního odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých a stanovuje povinnost odpovědného subjektu odčinit pozůstalé peněžitou náhradou, která vyváží plně jejich utrpení. Daný přístup odpovídá modernímu pojetí a chápání jedince s nemožností paušalizovat život každého jednorázovou částkou, bez bližšího zkoumání komplexnosti osobnosti a jeho vazeb na pozůstalé. K určení oprávněné výše odškodnění se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Při tomto typu úrazu zdání často klame. Co se na první pohled může jevit jako prostá boule či modřina, může vést k vážnému poškození tkáně či kosti. V řadě případů může tato příčina úrazu znamenat dlouhotrvající léčení, ztrátu na výdělku a v některých výjimečných případech i trvalé následky.

Sportovní úrazy

Sportovní aktivity zpravidla představují zvýšené riziko pro aktivní účastníky hry, soutěže nebo závodu. Odpovědnost za případnou škodu však není vyloučena. Pokud je někdo zraněn v důsledku nečisté nebo zbytečně agresivní hry, vzniká nárok na plné a spravedlivé odškodnění újmy. Přímý úmysl zranit se nevyžaduje.

sport

Pokud jste byli zraněni soupeřem nebo jiným účastníkem určité sportovní aktivity (lyžování, bruslení apod.), můžete zvažovat podání žaloby. Konzultace s právníkem, který se vyzná v oblasti zranění způsobených při sportu, by měla být jedním z prvních kroků, které učiníte (samozřejmě až po lékařském ošetření). Pro tyto typy případů totiž existují speciální pravidla, která jsou ovlivněna tzv. teorií sportovního rizika.

Podstata teorie sportovního rizika spočívá v tom, že se sportovní činností (zejména v kontaktních sportech) je spojena zvýšená míra nebezpečí úrazu či zranění. Sportovec, který si je rizikovosti sportovní činnosti vědom, a přesto tuto činnost podstupuje, akceptuje určitou míru rizika zranění. Tato teorie však nedává nikomu právo úmyslně ubližovat ostatním nebo zcela přehlížet bezpečnost druhých. Stávající judikatura zdůrazňuje význam interních pravidel dané sportovní aktivity při hodnocení odpovědnosti za vzniklou škodu.

Pokud jste byli zraněni při sportovní aktivitě, konzultujte svůj případ s námi. Volejte 733 608 091 anebo vyplňte a odešlete náš kontaktní formulář.

Příklady konkrétních případů

Typický muž ve věku 51 let spadl do nezajištěného příkopu. Poranil si krční obratel a míchu. Důsledkem je životní tragédie, a to ochrnutí. Nyní je odkázán na pomoc své manželky. Měl práci, koníčky, sportoval. Následkem újmy na zdraví byl o tyto možnosti své seberealizace připraven.

V rámci soudních jednání Nejvyšší soud konstatoval, že odškodnění přiznané soudy nižších stupňů ve výši 500.000,- Kč je s ohledem na stav zdraví poškozeného nízké, kdy odškodnění by mělo dosahovat alespoň částky ve výši 1.000.000,- Kč. Spravedlnost někdy vyžaduje dovolávat se svých práv až u Nejvyššího soudu České republiky. Kdo však vytrvá, může získat odškodnění v plné výši.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 25 Cdo 2186/2004 ze dne 31. 5. 2006.

___

Mladý muž se sportovně věnoval závodění v karate jako svému životnímu zájmu. Soupeř však během jednoho ze zápasů využil nedovolenou techniku a způsobil poškozenému újmu na zdraví, jejímž následkem bylo snížení intelektu o 20 bodů IQ. Říkáte si, že se jednalo o sportovní zápas, kde se nešťastné zákroky stávají a není tedy důvod požadovat odškodnění a shledat protihráče odpovědným?

Rozhodovací praxí soudů bylo stanoveno, že porušení sportovních pravidel je porušením obecné prevenční povinnosti. Kdo se nevzdává, vyhrává. Přiznané odškodnění v rámci rozhodnutí soudu prvního stupně bylo stanoveno na částku ve výši 192.000,- Kč.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 25 Cdo 2497/2004 ze dne 29. 11. 2005.

Jaký je náš postup

Provedeme analýzu již poskytnutého odškodnění a sdělíme Vám, zda máte nárok na další dodatečné nároky, či nikoliv.

Co od vás potřebujeme

Veškerou dokumentaci, kterou máte k dispozici k danému případu, včetně případné komunikace s pojišťovnou. Nemáte-li žádné podklady, nevadí, pomůžeme Vám je zajistit.

Osobní konzultace s odborníky

Jsme Vám k dispozici vždy v pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hod.

Abychom se Vám mohli plně věnovat, dohodněte si prosím termín Vaší návštěvy v naší kanceláři vždy předem telefonicky na čísle 733 60 80 91 nebo odešlete kontaktní formulář.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít