Žádejte odškodnění pracovního úrazu

Počty pracovních úrazů se v posledních letech v České republice pohybují dle statistik Státního úřadu inspekce práce okolo 45 tisíc úrazu za rok, konkrétně v roce 2018 bylo zaznamenáno 44.365 pracovních úrazů, a to včetně 123 úrazů smrtelných. Každý zaměstnanec by tak měl mít základní povědomí, jak v případě pracovního úrazu postupovat, znát svá práva a vědět, na jaké odškodnění mu vzniká v případě pracovního úrazu nárok.  

Hlavním právním předpisem pro řešení odškodnění pracovního úrazu a náhrad z něj plynoucích je zákoník práce. Zaměstnanec se dle něj může v případě pracovního úrazu domáhat kompenzace přímého poškození zdraví, tzn.  odškodnění vytrpěné bolesti (bolestného) a odškodnění ztížení společenského uplatnění (trvalých následků úrazu). Způsob výpočtu těchto náhrad je vymezen nařízením vlády č. 276/2015 Sb., Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zákoník práce dále stanovuje možnost domáhat se náhrady nákladů spojených s utrpěný pracovním úrazem a jeho léčbou. Tyto tzv. účelně vynaložené náklady zahrnují například úhrady za léky, zdravotní pomůcky či náklady na cesty do zdravotnických zařízení.

Pracovní úraz a s ním související pracovní neschopnost samozřejmě často znamenají pro poškozeného zaměstnance výpadek příjmů. Dle zákoníku práce může v takovém případě poškozený zaměstnanec požadovat náhradu této tzv. ztráty na výdělku, a to jednak ve formě náhrady ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a v odůvodněných případech i ve formě náhrady ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renty).

Utrpěli jste pracovní úraz a potřebujete pomoci s vymáháním odškodnění? Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít