Úraz na teambuildingu: Pracovní úraz či nikoliv?

 

 

Rok od roku je oblíbenější a frekventovanější formou personální činnosti firem takzvaný teambuilding.

 

Pojem „teambuildingu“ nenalezneme ani v zákoníku práce, ale ani v jiném právním předpisu. S bližším vymezením přišel až Nejvyšší soud ČR, který specifikoval teambuilding jako „intenzivní a záměrné budování a rozvíjení pracovního potenciálů pracovních týmů; zejména bývá kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení týmové kreativity apod.“

 

Za teambuilding lze tedy považovat aktivity směřující k budování a posilování pracovních vztahů mezi nadřízenými a podřízenými, za což mohou být považovány kupříkladu týmové sportovní hry, přednášky se vzdělávacím charakterem a další. Rozhodně však za teambuilding nelze považovat například wellness víkend zaměstnanců, který postrádá společný program za účelem tvoření týmového ducha.

 

Pro posouzení, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv, bude důležité zhodnocení, zda byla účast zaměstnanců na teambuildingu a na jednotlivých teambuildingových aktivitách povinná či pouze dobrovolná, a při jaké konkrétní činnosti k úrazu došlo.

 

Stal-li se Vám úraz na teambuildingové akci, obraťte se nás a my Váš případ profesionálně posoudíme!