Stal se vám pracovní úraz a ptáte se, jak dlouhá je promlčecí lhůta k uplatnění nároků z něj vyplývajících?

 

 

Promlčecí lhůta pro uplatnění nároků na náhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění se v tomto případě řídí občanským zákoníkem a činí 3 roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá.

Nutno upozornit, že tímto rozhodným okamžikem nemusí být zrovna den pracovního úrazu. U bolestného je rozhodným momentem zpravidla den ukončení léčby, dle judikatury však den vyhotovení posudku o bolestném.

Zvlášť obtížným okamžikem pro určení vzniku nároku bývá posouzení u ztížení společenského uplatnění, jelikož léčení pracovního úrazu bývá mnohdy komplikované a dlouhotrvající, tudíž se může počátek lhůty pro vymáhání zmíněného nároku značně oddálit. Za rozhodný moment lze brát den, kdy jsou prokazatelné nepříznivé trvalé následky pro životní úkony poškozeného a je možno je ohodnotit, tj. den, kdy je možné vypracovat posudek o ztížení společenského uplatnění.

Potřebujete poradit? Potřebujete znát výši Vašich nároků? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.