Stal se vám pracovní úraz a ptáte se, jak dlouhá je promlčecí lhůta k uplatnění nároků z něj vyplývajících?

 

 

Promlčecí lhůta pro uplatnění nároků na náhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění se v tomto případě řídí občanským zákoníkem a činí 3 roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá.

Nutno upozornit, že tímto rozhodným okamžikem nemusí být zrovna den pracovního úrazu. U bolestného je rozhodným momentem zpravidla den ukončení léčby, dle judikatury však den vyhotovení posudku o bolestném.

Zvlášť obtížným okamžikem pro určení vzniku nároku bývá posouzení u ztížení společenského uplatnění, jelikož léčení pracovního úrazu bývá mnohdy komplikované a dlouhotrvající, tudíž se může počátek lhůty pro vymáhání zmíněného nároku značně oddálit. Za rozhodný moment lze brát den, kdy jsou prokazatelné nepříznivé trvalé následky pro životní úkony poškozeného a je možno je ohodnotit, tj. den, kdy je možné vypracovat posudek o ztížení společenského uplatnění.

Potřebujete poradit? Potřebujete znát výši Vašich nároků? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít