Školní úraz dítěte: Jak získat odškodnění újmy na zdraví?

 

 

Ročně je České školní inspekci nahlášeno několik desítek tisíc záznamů o školních úrazech, přičemž k nejpočetnějším zraněním dochází na základních školách. Zpravidla se jedná o lehká zranění, ale neobvyklá nejsou ani zranění vážnějšího charakteru. Výjimečně pak dojde ke zranění smrtelnému.

Ptáte se, po kom můžete žádat odškodnění újmy na zdraví právě v souvislosti se školním úrazem? Zákonná úprava odškodnění za školní úrazy je obsažena v závěrečných ustanovení zákoníku práce, která stanoví, že škoda, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. S odškodněním se tedy můžete obracet přímo na školské zařízení bez ohledu na to, zda je tato právnická osoba pojištěná či nikoliv.

Z výše uvedeného dále vyplývá odpovědnost právnické osoby vykonávající činnost dané školy jak v době vyučování, tak i mimo, stane-li se úraz ve školském zařízení – typicky ve družině.

Co se týče nároků odškodnění souvisejících se způsobenou újmou na zdraví, máte nárok vymáhat zejména vytrpěnou bolest, náklady spojené s léčbou, či v případě trvalých následků i ztížení společenského uplatnění dítěte. Je vhodné rovněž zmínit možnost nárokovat věcnou škodu, byla-li dítěti při úrazu způsobena, například rozbitý telefon, roztrhané oblečení a další.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít