Připuštění dědice nároku odškodnění nemajetkové újmy

Zvítězili jsme u odvolacího soudu v případu, kdy soud nechtěl připustit dědice nároku odškodění nemajetkové újmy zesnulé, která za svého života utrpěla velmi vážnou újmu na zdraví. Přesvědčili jsme odvolací soud, že součástí pozůstalosti je nárok na odškodnění újmy na zdraví, pokud byl tento nárok za života poškozeného uplatněn žalobou u soudu.