Odškodnění zranění a trvalých následků

Vznikla vám následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání újma na zdraví? Jsme tu pro vás, abychom obhájili vaše práva a společně dosáhli maximální výše odškodnění.

Zákoník práce přiznává osobám, které utrpěly při pracovním úrazu či v důsledku nemoci z povolání újmu na zdraví, domáhat se ze zákonného odpovědnostního pojištění zaměstnavatele bolestného a v případě trvalých následků také ztížení společenského uplatnění.

Bolestné
Od kdy lze žádat?
Po ustálení zdravotního stavu, obvykle po prvotní hospitalizaci nebo ošetření
Co je zapotřebí?
Lékařské zprávy
Co je zapotřebí?
Ošetřující lékař či námi zajištěný soudní znalec
Jak se stanoví výše?
Bodovým ohodnocením dle Nařízení vlády
Ztížení společenského uplatnění
Od kdy lze žádat?
Zpravidla nejdříve rok od vzniku pracovního úrazu
Co je zapotřebí?
Lékařské zprávy
Co je zapotřebí?
Ošetřující lékař či námi zajištěný soudní znalec
Jak se stanoví výše?
Bodovým ohodnocením dle Nařízení vlády