Pozor na „vstřícný“ přístup pojišťovny při odškodnění dopravní nehody.

 

Dojde-li k dopravní nehodě, pojišťovna obvykle volí postup zasílání formulářů poškozenému dopravní nehody, určených k co nejjednoduššímu a nejrychlejšímu odškodnění. Otázka však zní, zda je toto ideální cesta pro získání co nejvyššího odškodnění újmy na zdraví poškozeného?

Pojišťovny mají ve zvyku tvářit se velice vstřícně a přátelsky, přičemž poškozenému často poskytují nejrůznější formuláře k odškodnění bolesti, ztížení společenského uplatnění, ušlého výdělku a k dalším nárokům jako jsou duševní útrapy pozůstalých a další.

Z naší zkušenosti můžeme potvrdit, že není-li poškozený ve vymáhání svých nároků zastoupen kvalifikovanou právní kanceláří, jsou pojišťovnou mnohdy poskytovány nižší částky odškodnění. S tímto případem se setkáváme zvlášť při odškodnění ztížení společenského uplatnění, neboli trvalých následků poškozeného. Zajistíme-li totiž pro klienta vypracování nezávislého posudku,našeho spolupracujícího znalce, který je podpořen kvalitní právní argumentací,bývá odškodnění tohoto nároku podstatně vyšší. Dle našich zkušeností vyplývá, že pojišťovna krátí poškozené až v 80-ti procentech případů!

Z výše uvedeného lze k plnému odškodnění jedině doporučit kvalifikovanou právní pomoc. Chraňte tak svá práva!