Odškodnění zranění a trvalých následků

Byla vám či osobě blízké způsobena újma na zdraví? Trpíte vy nebo osoba blízká v důsledku pochybení zdravotníka trvalými následky?
Jsme tu pro vás, abychom obhájili vaše práva a společně dosáhli maximální výše odškodnění.

Občanský zákoník přiznává osobám, které v důsledku tzv. non lege artis postupu zdravotnického zařízení, lékaře či jiného zdravotníka utrpěly zranění, právo domáhat se ze zákonného pojištění poskytovatele zdravotnických služeb odškodnění doposud vytrpěné bolesti a v případě obtíží trvalého rázu také ztížení společenského uplatnění.

Víte, na co máte nárok?

Bolestné
Od kdy lze žádat?
Zpravidla bezprostředně po vzniku újmy
Co je zapotřebí?
Lékařské zprávy
Co je zapotřebí?
Ošetřující lékař či námi zajištěný soudní znalec
Jak se stanoví výše?
Bodovým ohodnocením dle Metodiky NS
Ztížení společenského uplatnění
Od kdy lze žádat?
Zpravidla nejdříve rok od vzniku újmy na zdraví
Co je zapotřebí?
Lékařské zprávy a osobní vyšetření soudním znalcem
Co je zapotřebí?
Soudní znalec
Jak se stanoví výše?
Speciálním výpočtovým mechanismem dle Metodiky NS