Pád na sjezdovce shledán pracovním úrazem.

 
Nejvyšší soud v čerstvě publikovaném rozsudku z letošního května vyhověl dovolání muže, který od svého zaměstnavatele dosud marně žádal odškodnění újmy na zdraví způsobené během služební cesty, a to pádem na sjezdovce.
Okolnost, že žalobce neměl povinnost během zájezdu lyžovat a že sankce za odmítnutí lyžování mu nehrozila, považuje nejvyšší soud za irelevantní, jelikož cílem služební cesty bylo utužovat a zkvalitňovat obchodní a společenskou spolupráci mezi žalovanou společností a jejími obchodními partnery. Úkolem zaměstnance bylo starat se o zákazníky, zajišťovat jim servis a utužovat s nimi vztahy. Tudíž se jim logicky musel věnovat také na sjezdovce. Za tímto účelem rovněž zaměstnavatel zakoupil postiženému skipas.
S ohledem na výše uvedené okolnosti byl předmětný pád na lyžích shledán pracovním úrazem a žalobci bylo přiznáno odškodnění ve výši 121.000 korun plus úroky.
Máte podobné zkušenosti? Potřebujte pomoct vymoci odškodnění v plné výši, která Vám náleží?
Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.