Odškodnění pozůstalých po zemřelém pracovním úrazem: 240.000,- Kč za život?

Na uvedené jednorázové odškodnění má právo především pozůstalý manžel, nezaopatřené dítě a partner dle zákona o registrovaném partnerství. Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší dále rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši nejméně 240.000,- Kč; jednorázové odškodnění ve výši nejméně 240.000,- Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.

Zákoník práce stanovuje právo pozůstalých po zemřelém pracovním úrazem požadovat jednorázové odškodnění ve výši nejméně 240.000,- Kč. Je však 240.000,- Kč dostatečné odškodnění nemajetkové újmy pro nejbližší příbuzné zemřelého? Podle nás není a za pravdu nám dává i rozhodovací praxe soudů, která u nejbližších příbuzných přiznává odškodnění i přes 500.000,- Kč. Zajímejte se o svá práva a pokud řešíte obdobný případ, nechte nás bezplatně posoudit, zda máte právo na vyšší odškodnění. Naše dlouholeté zkušenosti Vám pomohou získat plnou výši Vašich nároků.