Odškodnění zranění a trvalých následků

Byla vám způsobena újma na zdraví nebo trpíte v důsledku trestné činnosti pachatele trvalými následky? Léčíte se se související psychickou újmou? Jsme tu pro vás, abychom obhájili vaše práva a společně dosáhli maximální výše odškodnění.

Víte, na co máte při zranění nárok?

Občanský zákoník přiznává poškozeným právo domáhat se po škůdci odškodnění doposud vytrpěné bolesti a v případě trvalých následků také ztížení společenského uplatnění.
Bolestné
Od kdy lze žádat?
Zpravidla bezprostředně po vzniku újmy
Co je zapotřebí?
Lékařské zprávy
Co je zapotřebí?
Ošetřující lékař či námi zajištěný soudní znalec
Jak se stanoví výše?
Bodovým ohodnocením dle Metodiky NS
Ztížení společenského uplatnění
Od kdy lze žádat?
Zpravidla nejdříve rok od vzniku újmy
Co je zapotřebí?
Lékařské zprávy a osobní vyšetření soudním znalcem
Co je zapotřebí?
Soudní znalec
Jak se stanoví výše?
Speciálním výpočtovým mechanismem dle Metodiky NS