Novinky v kauze PIP

Dne 20. 1. 2017 bylo Obchodním soudem v Toulonu vydáno v jednom ze souběžně běžících řízení o odškodnění pacientek s vadnými implantáty PIP rozhodnutí, kterým bylo uloženo společnosti TÜV uhradit skupině 20.000 obětí odškodnění ve výši 3.000 EUR (dále jen „rozhodnutí“). V kauze vadných implantátů PIP je vedeno v rámci EU několik soudních řízení, kdy se v tomto případě jednalo se o soudní řízení, které bylo na rozdíl od řízení, kterého se účastní i poškozené z ČR, ve značně pokročilejším stádiu.

I když se zajisté jedná o pozitivní zprávu, dá se očekávat, že společnost TÜV (jako již v předchozích případech) využije svého práva a podá proti tomuto rozhodnutí odvolání. V rámci odvolacího řízení, pak může opět dojít ke zrušení rozhodnutí, jako se stalo i v případě prvního kladného rozsudku v kauze PIP z listopadu 2013.

Jak již jsme v předchozí zprávě informovali, soudní řízení, kterého se účastní i poškozené pacientky z ČR, je v současné době odročeno a čeká se na příslušné stanovisko soudního dvora EU k odpovědnosti osob certifikujících zdravotnický materiál (tedy i společnosti TÜV). Na tomto stanovisku bude fakticky záviset osud všech soudních řízení týkajících se odškodnění pacientek poškozených v kauze PIP v rámci EU.