Nejčastější úrazy při dopravní nehodě

V posledních letech dochází průměrně k více jak sto tisícům dopravních nehod ročně. Mnohé z nich se neobejdou bez zranění, která v horších případech mohou vést až k trvalým následkům.  

Jaké úrazy utrpěné účastníky dopravních nehod jsou v praxi nejčastější? Na pomyslném prvním místě se nachází zranění krční páteře. „Whiplash syndrom“ neboli tzv. opěrkový syndrom, kdy při prudkém nárazu či zpomalení hlava silou setrvačnosti pokračuje v prudkém pohybu dopředu a následně se odráží dozadu, představuje až polovinu všech úrazů s trvalými následky. Dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, na jejímž základě se stanoví bodové hodnocení úrazu a bolestného, můžete za zranění krční páteře vzniklé při dopravní nehodě v roce 2021 získat v průměru téměř 11 000 Kč. Dalším častým zraněním páteře je taktéž poranění její bederní části – za tento úraz je možné získat přes 53 000 Kč. 

Mezi frekventované úrazy se dále řadí všemožné zlomeniny, především zlomeniny dolních a horních končetin, či žeber. Za běžnou zlomeninu, například lýtkové kosti, lze v současnosti získat odškodnění přes 14 000 Kč, v případě vážné tříštivé zlomeniny dolní končetiny až 75 000 Kč. Za každé zlomené žebro Vám může být vyplaceno přes 7 000 Kč. 

Odškodnit se dají také zhmoždění různých částí těla, jež provázejí téměř každý úraz způsobený v důsledku dopravní nehody. Za zhmožděné koleno či hrudník Vám náleží přes 3 500 Kč, za zhmoždění ramene nebo břišní stěny dokonce přes 7 000 Kč. 

Pokud budete následně nuceni podstoupit v důsledku zranění utrpěného při dopravní nehodě operační zákrok, ani tyto Vámi zažité útrapy nemusí zůstat bez povšimnutí. Při stanovení výše odškodnění se v tomto případě postupuje taktéž prostřednictvím bodového hodnocení dle Metodiky. Za operační zákrok stabilizující bederní páteř je možné obdržet téměř 11 000 Kč, za operaci klíční kosti až 18 000 Kč, za opakované operační zákroky na dolní končetině dokonce až 27 000 Kč. 

Vaše právo poškozeného na odškodnění se však odškodněním bolestného nevyčerpává, k uvedeným částkám se dále může připočíst náhrada za trvalé zdravotní následky neboli ztížení společenského utrpení, jehož výši vypočítává specializovaný znalec v oboru zdravotnictví. Další náhradami jsou ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti, náklady léčení, cestovné či náklady péče o nesoběstačnou osobu. 

Pokud jste při dopravní nehodě utrpěli újmu na zdraví, neváhejte se obrátit na specialistu v oblasti odškodnění.