Nároky poškozeného z dopravní nehody – odškodnění bolesti

Při dopravních nehodách nezřídka dochází ke zraněním, a to jak na straně viníka, který svým protiprávním jednáním nehodu způsobil, tak i na straně poškozeného, který následkem dopravní nehody trpí. Je to však pouze poškozený, jemuž při dopravní nehodě vzniká nárok na odškodnění majetkové a nemajetkové újmy.

Jednou ze základních náhrad nemajetkové újmy utrpěné následkem dopravní nehody je pak odškodnění vytrpěné bolesti. Ač se mnohdy zdá, že se jedná o jednoduchou problematiku, přináší posuzování a správný výpočet bolestného mnohá úskalí.

Potřebné informace k problematice řádného odškodnění bolesti z dopravní nehody naleznete v našem článku pro portál autoweb.cz.

Přečíst celý článek