Jako poškozená zaměstnanec máte právo na spravedlivé odstupné

 

Zaměstnanec poškozený pracovním úrazem má právo na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. K získání takto vysokého odstupného je však třeba splnit určité podmínky.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo podle rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nesmí zaměstnanec dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení touto nemocí nebo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Dojde-li k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z těchto důvodů, pak přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.