Jak zvýšit odškodnění bolesti?

Základní náhradu nemajetkové újmy, která je poskytována poškozeným při odškodnění újmy na zdraví, představuje odškodnění bolesti.

Při výpočtu bolestného vychází pojišťovny z mechanismu stanoveného Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika vychází z jednotlivých položek újmy na zdraví, ke kterým jsou stanoveny bodové hodnoty. Pro určení výše odškodnění bolesti je nutné výsledný bodový součet vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu.

Toto základní bodové hodnocení bolesti je však možné navýšit.

Pokud základní hodnocení dostatečně nevystihuje závažnost újmy na zdraví, může být výše náhrady posuzujícím lékařem upravena v závislosti na komplikovanosti léčby ve vztahu k položkám, kterých se daná komplikace týká. Rozlišují se tyto čtyři stupně komplikací a jim přiřazená procentní zvýšení náhrady:

  1. komplikace lehká – do 5 %, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu, nemá prokazatelný vliv na celkový stav
  2. komplikace středně závažná – do 10 %, vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci
  3. komplikace závažná – do 15 %, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou a více reoperací, v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav
  4. komplikace těžká – do 20 %, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít