Jak vyplnit záznam či protokol o dopravní nehodě?

Pokud při dopravní nehodě, které jste se stali účastníkem, nedošlo na vozidlech ke škodě vyšší než 100 000 Kč, nedošlo ani k poškození majetku třetích osob a nebyla zraněna či dokonce usmrcena žádná osoba, nejste povinni přivolat na místo policii. Na druhou stranu Vám však v těchto případech vzniká dle zákona o provozu na pozemních komunikacích povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Zákon vyžaduje, aby záznam obsahoval identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Pokud bude dokument obsahovat zmíněné náležitosti, můžete si sepsat vlastní záznam. Je však mnohem pohodlnější užít standardizovaného formuláře s názvem Záznam o dopravní nehodě, jehož podoba je navíc totožná ve všech státech Evropské unie. V případě dopravní nehody v zahraničí se tak nemusíte obávat neznalosti tamního jazyka. 

Jak tedy vyplnit samotný formulář se záznamem o dopravní nehodě? 

První, co budete ve formuláři vyplňovat, bude datum, čas a místo dopravní nehody. Tyto informace byste se měly pokusit popsat co nejkonkrétněji. Pokud se nehoda stane ve městě, místo nehody identifikujte pomocí názvu ulice a popisného čísla domu, na dálnicích a silnicích vyšších tříd zase s pomocí kilometrovníku, případně jiného identifikátoru například dle přilehlosti k určitému odpočívadlu, sjezdu či blízké vesnici. 

V „hlavičce“ formuláře se dále nacházejí kolonky tázající se na to, zda byl někdo při nehodě zraněn či zda vznikla i jiná škoda než na vozidlech účastníků dopravní nehody. Pokud v obou případech odpovíte kladně, jedná se o jeden z výše popsaných případů, kdy k dopravní nehodě musíte zavolat policii. Další kolonka č. 5 je věnována svědkům dopravní nehody. Pokud existují svědci, uveďte jejich celé jméno, trvalé bydliště a kontakt v podobě emailu či telefonního čísla. 

Jak u vozidla A, tak u vozidla B uveďte v kolonce č. 6 Pojištěný/Pojistník celé jméno, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo nebo emailovou adresu vlastníků každého z vozidel, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení. Dále u obou vozidel vyplňte v kolonce č. 7 tovární značku a typ každého z vozidel, rok výroby a registrační značku. Dané informace naleznete v osvědčení o registraci vozidla, v tzv. „malém techničáku“. 

Do kolonky č. 8 Pojistitel uveďte název pojišťoven, u kterých mají účastníci nehody uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu (tzv. povinné ručení) ideálně i s adresou, číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty. 

Následující kolonka č. 9 je u obou vozidel věnována Řidiči, účastníkovi nehod. Všechny žádané údaje lze vyčíst z řidičského či občanského průkazu – celé jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje, číslo řidičského průkazu a jeho platnost. K vyplnění záznamu o dopravní nehodě jste tak oprávněni vyžádat si řidičský či občanský průkaz druhého účastníka 

V kolonce č. 10 se po Vás chce, abyste pomocí šipky přesně vyznačili na vyobrazených nákresech místo střetu vozidel (například, že se vozidla střetla zboku). 

V kolonce č. 11 máte u obou vozidel popsat viditelná poškození (například rozbité přední sklo, ulomené zrcátko). 

V následující kolonce čl. 12 zaškrtnete z nabízených variant okolností nehody tu, jež nejpřesněji vystihuje Vaši situaci. 

Kolonka č. 13 je určena pro co nejpřesnější nákres okolností průběh nehody, jež jste již z velké části popsali v předchozích kolonkách. 

Do kolonky č. 14 s názvem Poznámky můžete na závěr uvést informace, které ještě nebyly zmíněny, ale považujete je za důležité pro řešení dopravní nehody. 

Nakonec již pouze připojíte podpisy. Podpis záznamu o dopravní nehodě však neznamená uznání odpovědnosti, ale slouží pouze k potvrzení identity účastníků a rozhodných okolností. 

 

Aktuální formulář pro záznam o dopravní nehodě ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít