Infarkt myokardu jako pracovní úraz?

Při posuzování odpovědnosti za pracovní úraz, zejména při určení, zda se jedná o úraz ve smyslu pracovněprávních předpisů, se někdy v praxi objevují komplikované případy. Jedním z těchto případů je infarkt myokardu.

Bezprostředními příčinami vyvolávajícími infarkt myokardu jsou:

  • psychické trauma: jednorázové přetížení při plnění zvlášť obtížných úkolů
  • fyzické trauma: neobvyklé jednorázové fyzické vypětí neodpovídající obvyklému zatížení

Aby byl infarkt myokardu uznán jako pracovní úraz, musí k takovému mimořádnému psychickému či fyzickému vypětí dojít při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním.

Jedná se o váš případ a potřebujete právní pomoc? Neváhejte se obrátit na náš tým specialistů!