Odškodnění zranění
po dopravní nehodě

Byla vám následkem dopravní nehody způsobena újma na zdraví? Jsme tu pro vás, abychom obhájili vaše práva a společně dosáhli maximální výše odškodnění.

Občanský zákoník přiznává osobám, které utrpěly při dopravní nehodě zranění, právo domáhat se ze zákonného pojištění vozidla odškodnění doposud vytrpěné bolesti a v případě trvalých následků také ztížení společenského uplatnění.

Bolestné
Od kdy lze žádat?
Zpravidla bezprostředně po dopravní nehodě
Co je zapotřebí?
Lékařské zprávy
Co je zapotřebí?
Ošetřující lékař či námi zajištěný soudní znalec
Jak se stanoví výše?
Bodovým ohodnocením dle Metodiky NS