Aktuální výše duševních útrap v případě úmrtí při dopravní nehodě

Občanský zákoník stanoví, že při usmrcení odčiní škůdce pozůstalému manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké mimo jiné duševní útrapy jednorázovou náhradou vyvažující plně jejich utrpení.  

Konkrétní výše odškodnění duševních útrap není v současné právní úpravě explicitně stanovena, určení konkrétní výše je tedy na soudu, případně dohodě mezi pozůstalými a škůdcem. Výše odškodnění duševních útrap nejbližších příbuzných zemřelého (tj. např. manžel, manželka, rodiče, děti) by podle nejaktuálnější judikatury Nejvyššího soudu měla vycházet z tzv. základní částky. Základní částka se určí jako dvacetinásobek průměrné mzdy za rok, který předchází smrti poškozeného.  

V případě úmrtí poškozeného v roce 2021 se tedy pro účely odškodnění duševních útrap nejbližších příbuzných vyjde z průměrné mzdy za rok 2020, která činila 35 611 Kč.1 Za základní částku se tedy bude považovat odškodnění duševních útrap ve výši 712 220 Kč. 

Tato základní částka je však zpravidla modifikována konkrétními okolnostmi. Soud tak tuto částku může ponížit nebo naopak zvýšit. Zejména se pak při určení adekvátní výše může přihlédnout ke zvláštní intenzitě vztahu mezi pozůstalým a zemřelým, věku zemřelého nebo pozůstalého či případné poskytnutí satisfakce ze strany viníka nehody. 

Odškodnění duševních útrap pozůstalých či další náhrady, které jsou pozůstalým občanským zákoníkem přiznávány, lze jednak uplatnit u odpovědnostního pojistitele vozidla, kterým byla dopravní nehoda způsobena, ale je možné jej také uplatnit v trestním řízení vedeném vůči viníkovi nehody.  

Došlo-li ve Vaší rodině k tragické dopravní nehodě, při níž byla osobě blízké způsobena smrtelná zranění, v jejichž důsledku poškozený zesnul, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít