Víte co je lege artis postup lékaře?

 

Jednáním lege artis je označován způsob léčení, prevence a diagnostiky, který je v souladu s nejvyšším stupněm vědeckého poznání a praxe. Doslovně to v překladu znamená „zákonným způsobem“, nejde však o zákon, jenž by určoval, jak má být při léčbě postupováno. Pro vymezení obsahu pojmu lege artis jsou brány v úvahu medicínské poznatky, které jsou obsahem výuky na lékařských fakultách a které jsou uznávány v odborném lékařském tisku, na odborných kongresech apod. Při konkrétních sporech hraje důležitou roli vyjádření velice kvalifikovaného orgánu či jednotlivce (znalec v soudním řízení, ústavní znalecký posudek apod.)
Kontaktujte nás, pokud máte pochybnosti, že Váš lékařský zákrok nebyl lege artis. Máme vlastní síť spolupracujících znalců na vysoce profesionální úrovni! Pomůžeme Vám!