Svědek otřesné události má právo žádat odškodnění psychické újmy

 

Ustanovení nového občanského zákoníku s sebou přinesly zásadní změnu při odškodňování takzvaných sekundárních obětí, neboli obětí nepřímých. Jako typický případ si lze představit účastníka nebo svědka dopravní nehody, při níž dojde k těžkým zraněním či smrti jiných účastníků.

 

Hlavním kritériem pro náhradu nemajetkové újmy těchto obětí je pak především dopad této události na psychiku poškozeného. V praxi se bude prvotně zkoumat, zda a v jaké míře došlo k nervovému šoku, psychickému otřesení, zda nepřímá oběť pociťuje vlastní trauma z újmy způsobené primární oběti.

 

Není však relevantní pokrevní či citový vztah nepřímé oběti k oběti primární. Lze tedy požadovat náhradu nemajetkové újmy i v případě, jste-li svědkem dopravní nehody, při níž zemřel člověk, kterého jste předtím nikdy neviděl, přičemž v důsledku této skutečnosti pociťujete trauma z jízd, jste plačtiví, v noci se budíte a dále.

 

K prokázání nároku budou rozhodující zejména znalecké posudky z oboru psychiatrie, výpovědi ošetřujících lékařů, dále výpověď poškozeného či dalších svědků.

 

Stala-li se Vám podobná nepříjemná záležitost, obraťte se na nás a nechte nás Váš případ bezplatně posoudit!