Odškodnění při dopravní nehodě hromadného dopravního prostředku

K dopravní nehodě může dojít vždy a všude, bohužel ani hromadná doprava tomu není výjimkou, proto je více než vhodné, vědět na co máte nárok a kde své případné nároky uplatnit.

Máte nárok na odškodnění?

Pokud jste byli účastni dopravní nehody hromadného dopravního prostředku (autobusu, vkladu a dalších) a v důsledku této nehody vám byla způsobena újma na zdraví, vzniká vám nárok na stejné náhrady jako při běžné dopravní nehodě – konkrétně se jedná o nárok na odškodnění vytrpěné bolesti, na náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví (např. náklady za léky, rehabilitace, ale také jízdné do zdravotnického zařízení, které se pojí s touto újmou). Dále se jedná o ztrátu na výdělku či ztížení společenského uplatnění (trvalé následky).

U koho nárok uplatňovat?

Výše uvedených náhrad se lze v prvé řadě domáhat u odpovědnostního pojistitele dopravního prostředku, který dopravní nehodu způsobil, přičemž v takových případech jsou náhrady hrazeny z tzv. povinného ručení. Alternativně je možné uplatnit náhrady i u pojistitele daného hromadného prostředku (např. autobusu), jenž byl účastníkem dopravní nehody, avšak nebyl jejím viníkem, a to v návaznosti na tzv. objektivní odpovědnost z provozu dopravního prostředku.

Pokud jste byli účastníky hromadné dopravní nehody, ať už autobusu, vlaku či metra, neváhejte se obrátit na náš tým specialistů v oboru odškodnění dopravních nehod, kteří bezplatně posoudí váš případ.