Výše odškodnění pozůstalých při úmrtí osoby blízké

Následkem dopravních nehod, pochybení lékařů či jiných třetí osobou zaviněných újem na zdraví bohužel často bývá i úmrtí poškozeného. Občanský zákoník na takové případy pamatuje a stanovuje povinnost viníka odčinit duševní útrapy osob blízkých zesnulému peněžitou náhradou.

Nový občanský zákoník opustil, s účinností od 1.1.2014, předchozí model zákonem stanovených paušálních částek odškodnění pozůstalých (vyjma případů, které se řídí zákoníkem práce). Dle předchozí právní úpravy přitom náleželo:

– manželovi, manželce, rodiči či dítěti zesnulého odškodnění ve výši 240.000, – Kč,

– sourozenci zesnulého odškodnění ve výši 175.000, – Kč,

– rodiči při ztrátě nenarozeného dítěte odškodnění ve výši 85.000, – Kč,

– osobě blízké žijící ve společné domácnosti se zesnulým odškodnění ve výši 240.000, – Kč.

Dle nové právní úpravy by měla být viníkem poskytnuta pozůstalým peněžitá náhrada plně vyvažující jejich utrpění. V praxi by přitom mělo jít o náhradu zohledňující specifické okolnosti každého jednotlivého případu, zejména intenzitu vztahů mezi zesnulým a pozůstalým.

Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se však snaží omezovat volnou úvahu soudů při stanovování výše odškodnění duševních útrap. V jednom ze svých posledních rozhodnutí Nejvyšší soud navázal stanovení výše odškodnění nemajetkové újmy osob blízkých na průměrnou hrubou nominální mzdu za kalendářní rok předcházející úmrtí, kdy za základní náhradu pro nejbližší osoby (manžel, rodiče, děti) stanovil částku ve výši dvacetinásobku této průměrné mzdy. Současně Nejvyšší soud připustil, že takto vypočtená základní částka může být modifikována v případě specifických okolností na straně poškozeného či viníka, nejvýše však v řádech desítek procent.

Potřebujete konzultaci ve věci odškodnění pozůstalých při úmrtí osoby blízké. Kontaktujte nás.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít