Výše hodnoty bolestného při autonehodě v roce 2023

Bolestné je jednou z náhrad, kterou může požadovat poškozený z povinného ručení vozidla viníka dopravní nehody. Na odškodnění utrpěného zranění má nárok každý poškozený, ať už jde o řidiče vozidla, který nehodu nezavinil, spolujezdce jakéhokoliv vozidla, které bylo účastno nehody, ale i motocyklistu, cyklistu chodce či cestujícího hromadného dopravního prostředku.

Odškodnění bolestného lze u pojišťovny viníka uplatňovat v podstatě ihned po dopravní nehodě, neboť jde – zjednodušeně řečeno – o ohodnocení diagnóz. V rámci této náhrady lze ohodnotit i každý jednotlivý operační zákrok.

Právo na odškodnění bolestného vyplývá z občanského zákoníku a jeho výpočet vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, kdy tento hodnotící materiál stanoví pro každé zranění určitý počet bodů. Hodnota jednoho bodu se mění dle toho, v jakém roce dojde ke zranění či operačnímu zákroku. Pakliže poškozený utrpí rozsáhlejší zranění, body za jednotlivá zranění se sčítají.

Hodnota jednoho bodu pro zranění vzniklá v roce 2023 činí částku ve výši 403,53 Kč. Jako názornou ukázku si můžeme uvést podvrtnutí a natažení krční páteře, které je v Metodice ohodnoceno 30 body. Za tento úraz tedy představuje bolestné v roce 2023 částku ve výši 12 106 Kč.

Ohodnotit bolestné může Váš ošetřující lékař na formuláři, který naleznete na webových stránkách příslušné pojišťovny. S ohledem na naši letitou praxi však doporučujeme předat Váš případ specializované společnosti, která spolupracuje se znalci z oboru zdravotnictví, neboť se nezřídka setkáváme s chybami, kterých se při výpočtu dopouštějí ošetřující lékaři. Touto chybou bývá nejčastěji opomenutí bodů za operační zákroky, opomenutí některého poranění či nezvýšení základního bolestného v komplikovaných případech. Výsledkem pak je nižší odškodnění oproti situaci, kdy by bolestné hodnotil znalec.

Pokud jste při dopravní nehodě utrpěli zranění, neváhejte nás kontaktovat. Našim klientům zajišťujeme ohodnocení bolestného od spolupracujícího znalce, s nimž máme jistotu nejvyššího možného odškodnění. Náklad znaleckého posudku za klienty hradíme a následně ho uplatňujeme u pojišťovny viníka.