Újma na zdraví při dopravní nehodě: mají manželé právo na odškodnění?

 

Nezřídka dochází k dopravním nehodám, při nichž jako spolujezdec utrpí újmu na zdraví manžel nebo manželka řidiče. Vyvstává zde tedy otázka, zda může poškozený manžel žádat odškodnění újmy na zdraví způsobené dopravní nehodou přímo z povinného ručení svého manžela?

Na tuto otázku nalezneme odpověď v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který stanoví, že manžel či manželka je oprávněn žádat odškodnění újmy na zdraví. Jedná se ovšem pouze o bolestné a ušlý výdělek, jde-li o nárok související s onou újmou na zdraví.

Nelze opominout ani skutečnost, že uvedené odškodnění mohou žádat rovněž další osoby žijící s pojištěným řidičem ve společné domácnosti v době dopravní nehody.

Dostanete-li se do zmiňované situace, doporučujeme se obrátit na tým odborníků.