Svěřte odškodnění za dopravní nehodu zkušeným profesionálům!

V roce 2015 utrpěl náš klient-mladý muž, újmu na zdraví při dopravní nehodě. Při jízdě na motocyklu byl sražen osobním automobilem, kdy na vině byla řidička osobního automobilu. Klient měl zlomenou ruku a utrpěl traumatickou amputaci prstu na noze. Doba léčení byla takřka jeden rok.

Po zhodnocení aktuálního zdravotního stavu a možnosti začlenění našeho klienta do pracovního a osobního života, se pojišťovna rozhodla nabídnout klientovi na ztížení společenského uplatnění částku 200.000.-Kč. Tato částka se nám však zdála velice nízká. Oslovili jsme proto našeho spolupracujícího znalce z oboru stanovení nemateriální újmy na zdraví, který ohodnotil ztížení společenského uplatnění klienta podstatně vyšší částkou. Po následném vyjednávání s pojišťovnou byla klientovi vyplacena na ztížení společenského uplatnění částka ve výši 1.000.000.-Kč!!!

Svěřte svůj případ a újmy na zdraví způsobené u dopravních nehod opravdovým profesionálům! Z naší mnohaleté zkušenosti vyplývá, že ve většině případů pojišťovna klienty v jejich nárocích výrazně krátí. Stejně jako v popisovaném případě, kdy se nám původně pojišťovnou nabízenou částku 200.000.-Kč podařilo několikanásobně navýšit a pro klienta získat 1.000.000!