Reference

Velice doporučuji se v případě problémů na 1.zdravotní obrátit. Společnost mě profesionálně zastupovala při vymáhání odškodnění újmy na zdraví utrpěné v důsledku pochybení zdravotnického zařízení. S její pomocí jsem získala adekvátní odškodnění.

B. Brousilová

Praha

Společnost První zdravotní poradenská mi získala odpovídající odškodnění za újmu na zdraví, kterou jsem utrpěla následkem nezaviněné nehody na lyžích způsobené cizincem. Za všechny služby s tím spojené moc děkuji.

I. Krubertová

Poděbrady

S profesionální pomocí První zdravotní jsem se domohla adekvátního odškodnění újmy na zdraví utrpěné při dopravní nehodě.  

A. Žemlová

Újezdeček

Společnost První zdravotní poradenská mě profesionálně zastupovala při vymáhání odškodnění újmy na zdraví utrpěné v důsledku nezaviněné dopravní nehody. S její pomocí jsem získala adekvátní odškodnění. Do budoucna vím, kam se mohu v případě potřeby znovu obrátit.

M. Granečná

Ostrava

Se službami První zdravotní jsem byla nadmíru spokojená. Pomohli mi v situaci po úraze, kdy jsem byla v nesnázích a vymohli pro mě adekvátní odškodnění v důsledku utrpěné újmy na zdraví způsobené pádem na neupraveném chodníku. Moc děkuji za lidskost, nadstandardní jednání a dokonalou komunikaci.

N. Svobodová

Zlín

Celkem jsme pro vás už vymohli odškodnění ve výši:

0

Příklady našich úspěchů:

10.000.000 Kč

Odškodnění újmy na zdraví dítěte ve výši 10.000.000 Kč poskytnutá přední tuzemskou nemocnicí a jejím odpovědnostním pojistitelem v důsledku pochybení lékaře při porodu, při kterém došlo k fatální újmě na zdraví.

3.200.000 Kč

Odškodnění duševních útrap nejbližších pozůstalých ve výši 3.200.000 Kč vzniklých v důsledku smrtelné dopravní nehody mladého muže.

3.000.000 Kč

Odškodnění duševních útrap pro každého z rodičů a sourozence ve výši 1.000.000 Kč od přední tuzemské nemocnice a jejího odpovědnostního pojistitele za zvlášť závažné ublížení na zdraví dítěti v důsledku pochybení při porodu.

2.700.000 Kč

Odškodnění duševních útrap nejbližších pozůstalých ve výši 2.200.000 Kč a náhrada nákladů na výživu pozůstalé manželky ve výši 500.000 Kč v souvislosti se smrtelnou dopravní nehodou.

2.300.000 Kč

Odškodnění újmy na zdraví účastníka dopravní nehody ve výši 2.300.000 Kč za mnohačetná vážná poranění celého těla, kdy klient jako spolujezdec utrpěl současně poranění mozku, v důsledku čehož byl řadu měsíců v kómatu.

2.000.000 Kč

Odškodnění újmy na zdraví motocyklisty ve výši 2.000.000 Kč za devastující poranění dolní končetiny, která mu musela být v důsledku dopravní nehody částečně amputována.

775.000 Kč

Peněžitá pomoc obětem trestného činu ve výši 750.000 Kč poskytnutá Ministerstvem spravedlnosti v metanolové kauze, v důsledku níž došlo u klientů k vážnému poškození zraku či úmrtí.

500.000 Kč

Odškodnění újmy na zdraví lyžařky ve výši 500.000 Kč vymožené z pojištění viníka srážky.

Dostali jste se také do situace, kdy potřebujete pomoc s odškodněním?
Získejte konzultaci zdarma