Ztráta na výdělku

Přišli jste v důsledku zdravotní újmy utrpěné při pracovním úrazu o výdělek? Snížila se vám po ukončení pracovní neschopnosti následkem pracovního úrazu mzda? Pomůžeme vám získat adekvátní kompenzaci.

Víte, na co máte nárok?

Náhradu ztráty na výdělku lze rozdělit na náhradu ztráty na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti.

Ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti

Výše náhrady se počítá jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem a příjmem z nemocenských dávek společně s náhradou mzdy od zaměstnavatele.

Zaměstnavatel má povinnost vyplácet náhradu ztráty na výdělku pravidelně jednou měsíčně během celé pracovní neschopnosti, pokud jste se s ním nedomluvili jinak.

Ušlý výdělek po skončení pracovní neschopnosti

Po skončení pracovní neschopnosti, nebo po uznání invalidity může zaměstnanci náležet tzv. renta.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu, nebo po zjištění nemoci z povolání. K tomu se připočítává případný invalidní důchod pobíraný z téhož důvodu.

Věděli jste, že průměrný výdělek se obvykle počítá ze čtvrtletí před pracovním úrazem? Pokud je to však pro zaměstnance výhodnější, pak se použije předchozí kalendářní rok.