Pracovní úraz způsobený vysokozdvižným vozíkem.

 

Na začátku roku 2015 se na nás obrátila paní H s prosbou o pomoc v procesu vymáhání odškodnění pracovního úrazu způsobeného vysokozdvižným vozíkem, který klientce najel na nohu. Nejen, že měla paní H. zlomený palec u nohy, ale dokonce jí hrozila i amputace nohy v koleni.

Po prostudování všech okolností případu, jsme se rozhodli nežádat o odškodnění z titulu pracovního úrazu, nýbrž jít cestou odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vysokozdvižného vozíku. V konečném důsledku se nám tak poté pro paní H podařilo vymoci mnohem vyšší náhradu škody.

Pojišťovna zprvu vyplatila paní H odškodnění bolestného ve výši 66.956,- Kč a ztížení společenského uplatnění ve výši 225.000,- Kč. S těmito částkami jsme se však nespokojili. Byli jsme toho názoru, že si naše klientka zaslouží mnohem vyšší odškodnění. Nechali jsme proto vypracovat revizní znalecký posudek, na základě, kterého se nám podařilo vymožené částky mimosoudní dohodou navýšit na 297.767,- Kč u bolestného a 629.300,- Kč za ztížení společenského uplatnění.

Stal se Vám podobný úraz? Kontaktujte nás, pomůžeme i Vám!