Pracovní úraz způsobený vysokozdvižným vozíkem

Při práci ve skladech všech typů dochází často k pracovním úrazům. Mnohdy je úraz způsoben neodbornou či neopatrnou manipulací s vysokozdvižným vozíkem řízeným druhou osobou. Na první pohled se zdá, že půjde o klasický pracovní úraz, ale nenechte se zmýlit. Ve skutečnosti má poškozený zaměstnanec dvě možnosti, jak úraz odškodnit.

První z nich je možnost odškodnění nároků cestou pracovního úrazu skrze povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Druhou variantou je však možnost tento úraz odškodnit jakožto dopravní nehodu, kdy se při uplatnění svých nároků může poškozený obrátit přímo na pojistitele vysokozdvižného vozíku. Jako výhodu této varianty spatřujeme fakt, že se v praxi dosahuje vyšších částek odškodnění poškozeného.

Stal-li se Vám obdobný úraz, neváhejte se obrátit na tým odborníků, který Váš problém profesionálně vyřeší!