Pracovní úraz: posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění

Kdo stanovuje výši náhrady?

Výši náhrady škody stanovuje specializovaný znalec ve znaleckém posudku, přičemž tak činí na základě lékařské dokumentace. Znalec tedy dle své odbornosti posoudí zdravotní stav poškozeného zaměstnance, přičemž újmu na zdraví ohodnotí určitým počtem bodů. Při „bodování“ újmy na zdraví je pak znalec vázán „sazebníkem“, který ve své příloze obsahuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb., viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-276#prilohy. V této příloze nalezneme počty bodů pro ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem či nemocí z povolání. Příkladem z oblasti ohodnocení bolesti lze uvést zlomeninu hlavice stehenní kosti, která je ohodnocena 150 body. Hodnota jednoho bodu je pak dle téhož nařízení vlády pevně stanovena na 250, – Kč. Náhrada bolesti za výše uvedenou zlomeninu pak bude činit 37.500, – Kč. Obdobně tomu pak bude v případě ztížení společenského uplatnění, kdy je například ztráta jedné ledviny v nařízení vlády ohodnocena 1.000 body, pročež za toto ztížení společenského uplatnění náleží poškozenému zaměstnanci náhrada ve výši 250.000, – Kč.

Je možné se odchýlit od bodového sazebníku?

Znalec je v některých případech oprávněn zvýšit bodové ohodnocení bolesti, a to v případě, že v příčinné souvislosti s touto újmou jsou komplikace jako například infekce, záněty, trombóza apod., přičemž je oprávněn bodové ohodnocení zvýšit až o 50 % dle míry komplikací. Znalec je dále oprávněn při určování bodového ohodnocení bolesti přihlížet k náročnému způsobu léčení a bodovou dotaci zvýšit opět až o 50 %. Možnost zvýšit bodové ohodnocení právní předpisy naopak nedávají znalci v případě ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

Co když se znalci neshodnou?

Nezřídka se lze setkat se situací, kdy dva znalci, zpravidla jeden sjednaný zaměstnancem a druhý odpovědnostním pojistitelem zaměstnavatele (pojišťovnou), dojdou ve svých posudcích k velmi rozdílným výsledkům. V takových případech se nabízí několik možností řešení. V prvé řadě mimosoudní dohoda mezi pojišťovnou a poškozeným zaměstnancem, pojišťovny však zpravidla bez účasti advokátní kanceláře odmítají na tuto možnost přistoupit, případně vyjednávat s poškozeným zaměstnancem. Druhou možností je pak domáhat se svých nároků u soudu. Civilní soud pak o výši odškodnění obvykle rozhodne na základě jím zadaného revizního znaleckého posudku.

Je znalecké posouzení definitivní?

Byť znalci stanovují bodové ohodnocení újmy na zdraví, poslední slovo v rámci odškodnění má vždy soudy. Ten pak finálně stanoví výši náhrady škody, která může odpovídat znaleckému posouzení, může však být i odlišná. Nutno však dodat, že mnohé případy k soudu ani nedospějí, neboť dojde k dohodě mezi pojišťovnou a poškozeným zaměstnancem.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít