Úmrtí

Úmrtí blízké osoby je velmi tíživou a psychicky náročnou životní situací, s níž se nechce setkat nikdo z nás. Když však k této tragické události dojde, víte, na koho se obrátit?

Náš tým specialistů vám poskytne citlivé jednání a současně rychlé obhájení vašich práv. Nejen, že pro vás ze zákonného pojištění zaměstnavatele vymůžeme odškodnění odpovídající aktuální soudní praxi a konkrétním okolnostem případu, rovněž vás jakožto poškozeného zastoupíme v případném trestním řízení.

Víte, na co máte nárok?

Jednorázové odškodnění

Přísluší zejména manželovi, partnerovi, rodiči či dítěti zesnulého. Výše odškodnění se odvíjí od stupně příbuzenského vztahu a intenzity vztahu pozůstalého se zesnulým. U nejbližších pozůstalých lze požadovat odškodnění duševních útrap až ve výši 1.000.000,- Kč.

Náklady pohřbu

Hradí se náklady spojené s pohřbem, a to s přihlédnutím ke zvyklostem a okolnostem případu.

Výživa pozůstalých

V některých případech poškozeným náleží nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých, které zesnulý vyživoval nebo měl povinnost jej vyživovat.