Pozor na „přátelský“ přístup pojišťovny při odškodňování pracovního úrazu

V případě pracovního úrazu zasílá pojišťovna zaměstnavatele poškozeným často formuláře sloužící k jednoduchému a rychlému vymožení odškodnění. Je to však pro poškozeného správná cesta k získání plného odškodnění újmy na zdraví?

Na základě naší praxe můžeme potvrdit, že se poškozeným v případě využití kvalifikované právní pomoci podaří získat výrazně vyšší odškodnění. Necháváme totiž pro klienty zpracovat nezávislý znalecký posudek, po jehož předložení jim pak je vyplaceno řadově vyšší odškodnění než při využití lékařem vyplněného formuláře.

Pojišťovna, ač zpočátku působí přátelsky, sleduje primárně svůj vlastní zájem, proto v případě pracovního úrazu doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc.