Povinnost lékaře použít postup snižující riziko vzniku škody na zdraví

Nejvyšší soud ve svém rozsudku z června letošního roku judikoval, že pokud existuje postup, který snižuje riziko vzniku škody na zdraví a poskytovatel zdravotní péče takový postup nepoužil, i přestože mu byl dostupný, musí přesvědčivě zdůvodnit, proč ke zmíněnému postupu nepřistoupil.

Za přesvědčivé zdůvodnění však nelze považovat pouhé konstatování lékaře, že alternativní postup není obecně běžný. Toto tvrzení je v rozporu se zásadou, že zdravotní péče má být každému pacientovi poskytnuta v souladu se současnými nejvyššími poznatky lékařské vědy.

Alternativní metodu je poskytovatel zdravotní péče povinen použít i v situaci, kdy daná metoda ještě nebyla použita, i přestože významným způsobem eliminuje riziko poškození zdraví pacienta, zvláště tehdy, je-li toto poškození nevratné.

Vznikla Vám škoda na zdraví v důsledku pochybení lékaře? Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám dosáhnout nejvyššího možného odškodnění.