Peloton a cesta k odškodnění poškozených cyklistů

Skupina šesti zkušených cyklistů se vydala na výpravu po menší silnici směrem k Lomu Velká Amerika. Bylo příjemné ráno, silnice rovná a přehledná, žádná auta na dohled. Cyklisté jeli v tzv. pelotonu, tak jako již při mnoha svých předchozích výpravách.

Náhle se kolem cyklistů za stálého nervózního troubení zezadu přihnalo osobní auto. Spěchající řidič očividně neodhadl vzdálenost, jel velmi blízko a pokusil se před cyklisty zařadit dříve, než dokončil odbočovací manévr. Následkem bylo, že pravým zrcátkem vozidla narazil do jednoho z cyklistů jedoucích vpředu a zapříčinil tak jeho pád. Cyklisté neměli dostatek času na náhlou a neočekávatelnou situaci reagovat a popadalo jich z kol hned několik za sebou. Někteří z nich utrpěli vážná zranění, jeden byl dokonce dočasně v bezvědomí.

Bohužel pro zraněné cyklisty, nepříjemný zážitek a zdravotní následky nejsou tím jediným, s čím se od této chvíle museli potýkat. Ačkoli policie zahájila trestní stíhání proti nedbale jednajícímu řidiči (který nakonec od soudu odešel s podmínkou a dočasným zákazem řízení), v prvotním rozhodnutí trestní soud zcela neuváženě rozhodl, že si za vzniklá zranění mohou z 50% sami. Toto rozhodnutí bylo odvolacím soudem zrušeno, avšak ani po tom prvoinstanční soud nepřistoupil k ohodnocení spoluodpovědnosti poškozených cyklistů adekvátně. Jelikož mu bylo odvolacím soudem vytknuto, že spoluodpovědnost cyklistů ve výši 50 % je nepřiměřeně vysoká a nedostatečně odůvodněná, snížil ji na 40 %, ovšem opět bez jakéhokoliv detailnějšího odůvodnění. Teprve poté, co se celá věc dostala před odvolací soud podruhé, byla spoluodpovědnost cyklistů stanovena na 0 %, resp. 20 % u těch z nich, kteří jeli v levé části pelotonu.

Po zdlouhavém trestním řízení se však cyklisté střetli s dalším problémem, a to s vyčíslením ušlého zisku. Zranění cyklisté jsou podnikateli, kteří se o své příjmy musí zasloužit sami jako OSVČ. Proto, když nemohli po dobu několika měsíců kvůli zraněním vůbec pracovat, přišli o některé důležité zakázky, čímž jim vznikla škoda. Tato škoda je pak zřejmá z pravidelných daňových přiznání, které odrážejí meziroční pokles v příjmech poškozených cyklistů.

Jeden z cyklistů před nehodou rozvíjel start-up, avšak protože ten v prvních pár letech negeneruje žádné zisky, není pro vyčíslení ušlého zisku použitelná běžně aplikovaná metoda (vycházející z právě poklesu dosahovaných zisků).

Samozřejmě i s řešením ušlého zisku proto poškozeným cyklistům aktivně pomáháme.

Stali jste si i vy při cyklistické výpravě obětí dopravní nehody? Víte, na jaké odškodnění máte právo?

Pokud se bez vlastního zavinění stanete obětí dopravní nehody, ať už jako cyklista, nebo jako chodec, pasažér či řidič motorového vozidla, máte nárok na následující náhrady:

  • Náhradu věcné škody na poškozených či zničených věcech,
  • Odškodnění vzniklé újmy na zdraví, a to ve formě tzv. bolestného a také tzv. ztížení společenského uplatnění,
  • Ušlý příjem,
  • Náklady spojené s péčí o zdraví.

Jak postupovat po dopravní nehodě se dozvíte zde.