Odškodnění

S čím vám můžeme pomoci?

Dopravní nehoda

Utrpěli jste újmu na zdraví při nezaviněné dopravní nehodě jako řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista nebo chodec?
Došlo v důsledku tragické nehody k úmrtí osoby blízké?

Pracovní úraz

Zranili jste se při výkonu práce nebo jste utrpěli újmu na zdraví v důsledku nemoci z povolání?
Přišli jste následkem úrazu o osobu blízkou?

Pochybení zdravotníka

Došlo ke způsobení újmy na zdraví či smrti následkem pochybení zdravotnického zařízení, lékaře nebo jiného zdravotnického personálu?

Odškodnění za úmrtí

Přišli jste o osobu blízkou v důsledku dopravní nehody, pracovního úrazu, nemoci z povolání, pochybení zdravotníka či jiné škodní události?

Oběť trestného činu

Stali jste se obětí trestného činu a byla vám tímto činem způsobena újma na zdraví?

Sportovní úraz

Utrpěli jste zranění při sportovních aktivitách? Srazil vás lyžař nebo došlo k újmě na zdraví při profesionálním sportovním utkání?

Úraz dítěte

Došlo ke zranění vašeho dítěte v mateřské škole, škole či při aktivitách organizovaných školským zařízením?

Nehoda v zahraničí

Stali jste se účastníky dopravní nehody v zahraničí? Utrpěli jste újmu na zdraví při zájezdu organizovaném cestovní kanceláří?

Další újma na zdraví

Utrpěli jste zranění při pádu na nedostatečně označené komunikaci? Napadlo vás cizí zvíře?

Nemějte obavy a kontaktujte nás i v případě, že vám byla způsobená újma na zdraví osobou blízkou. K situaci přistupujeme empaticky a chráníme práva všech zúčastněných.