Odškodnění

S čím vám můžeme pomoci?

Dopravní nehoda

Utrpěli jste újmu na zdraví při nezaviněné dopravní nehodě jako řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista nebo chodec? Od pojišťovny viníka můžete požadovat odškodnění za jakékoli zranění.

Pracovní úraz

Zranili jste se při výkonu práce nebo jste utrpěli újmu na zdraví v důsledku nemoci z povolání? Pak máte právo od zaměstnavatele požadovat odškodnění.

Pochybení zdravotníka

Došlo ke způsobení újmy na zdraví následkem pochybení zdravotnického zařízení, lékaře nebo zdravotnického personálu? Chybný lékařský postupe (non lege artis) vede ke vzniku odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb.

Odškodnění za úmrtí

Přišli jste o osobu blízkou v důsledku dopravní nehody, pracovního úrazu, nemoci z povolání, pochybení zdravotníka či jiné škodní události? Odškodnění mohou žádat jak nejbližší, tak vzdálenější příbuzní.

Oběť trestného činu

Stali jste se obětí trestného činu a byla vám tímto činem způsobena újma na zdraví? Odškodnění můžete požadovat buď v rámci trestního stíhání pachatele nebo v civilním řízení.

Sportovní úraz

Utrpěli jste zranění při výkonu sportovní aktivity? Srazil vás lyžař, snowboardista, bruslař či došlo k újmě na zdraví při sportovním utkání? Je možné, že vám vznikl nárok na odškodnění.

Úraz dítěte

Došlo ke zranění vašeho dítěte ve školce, škole či při aktivitách organizovaných školským zařízením? Zranilo se vaše dítě v zábavním centru? Od provozovatele můžete požadovat spravedlivé odškodnění.

Nehoda v zahraničí

Stali jste se účastníky dopravní nehody v zahraničí? Utrpěli jste újmu na zdraví při zájezdu organizovaném cestovní kanceláří? Díky naší síti spolupracujících advokátů vám zajistíme profesionální zastoupení a maximální odškodnění.

Nemějte obavy a kontaktujte nás i v případě, že vám byla způsobena újma na zdraví osobou blízkou. 
K situaci vždy přistupujeme empaticky a chráníme práva všech zúčastněných.