Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Dopravní nehoda, pracovní úraz či jiná újma na zdraví nezřídka ústí v trvalá zdravotní omezení na straně poškozeného. Odborně se trvalé zdravotní následky újmy na zdraví nazývají ztížení společenského uplatnění (zkráceně ZSU) a rozumí se jimi trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví na běžný život poškozeného, kdy dochází k omezení či úplnému vyřazení poškozeného z možnosti společensky se uplatnit ve všech myslitelných oblastech lidského života.

Častým dotazem poškozených proto je, jak odškodnění trvalých zdravotní následků řešit. Tedy jak a kdy lze výši odškodnění ztížení společenského uplatnění vypočíst. S ohledem na fakt, že se obvykle jedná o vyšší částky odškodnění než v případě bolestného, je vhodné tomuto nároku věnovat zvýšenou pozornost.

K ohodnocení ztížení společenského uplatnění je možno přistoupit v situaci, kdy dojde k relativnímu ustálení zdravotního stavu poškozeného. Zjednodušeně řečeno jde o okamžik, kdy je jasné, že se jedná o trvalé poškození zdraví a nelze již předpokládat, že další léčbou dojde ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. V praxi se k hodnocení trvalých následků zpravidla přistupuje rok od újmy na zdraví, každý případ je však nutno posuzovat individuálně.

Způsob výpočtu odškodnění


Pokud jde o výpočet ztížení společenského uplatnění, je třeba stejně jako u ostatních nároků rozlišovat mezi úpravou zákoníku práce (úrazy pracovní a školní) a úpravou občanského zákoníku (dopravní nehody, pochybení lékařů, napadení a další). V případě úrazů pracovních a školních se při výpočtu postupuje dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanovuje hodnoty bodů pro jednotlivé trvalé zdravotní následky úrazů, kdy hodnota jednoho bodu činí 250 Kč. V případě ostatních újem na zdraví se pak postupuje dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která obsahuje speciální výpočtový mechanismus k ohodnocení dopadů újmy na zdraví do života poškozeného.

V obou případech může hodnocení ztížení společenského uplatnění provádět ošetřující lékař, a to většinou do příslušného formuláře od pojišťovny. Vzhledem k tomu, že se v praxi často setkáváme s nesprávnými či neúplnými ohodnoceními trvalých následků vypracovaných ošetřujícími lékaři, využíváme k ohodnocení trvalých následků u našich klientů vždy spolupracujícího znalce.

Máte problémy s odškodněním ZSU? Kontaktujte nás.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít