Odškodnění při dopravní nehodě hromadného dopravního prostředku

Stále častěji se na nás obracejí poškozené osoby, jímž byla způsobena újma na zdraví v důsledku dopravní nehody hromadného dopravního prostředku, především pak autobusů.

Máte nárok na odškodnění?

Byla-li Vám dopravní nehodou způsobena újma na zdraví, máte v první řadě nárok na odškodnění vytrpěné bolesti, dále potom nárok na náhradu za poškozené věci a veškeré účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Do nich lze zahrnout náklady za léky, rehabilitace, ale rovněž také jízdné do zdravotnického zařízení, jež se pojí s touto újmou. Dalším nárokem může být ušlý výdělek či ztížení společenského uplatnění, je-li újma trvalejšího rázu a má-li dopady do sfér života poškozeného.

U koho nárok uplatňovat?

Výše zmíněná odškodnění lze vždy vymáhat u odpovědného pojistitele dopravního prostředku, který dopravní nehodu způsobil. Aplikuje se zde však tzv. objektivní odpovědnost z provozu dopravního prostředku, což znamená, že je možné uplatňovat nároky ku příkladu i u pojistitele autobusu, jenž byl účastníkem dopravní nehody, nicméně nehodu nezpůsobil.

Byli-li jste účastníkem hromadné dopravní nehody, ať už autobusu, vlaku či metra, neváhejte se obrátit na náš tým specialistů v oboru odškodnění dopravních nehod, kteří bezplatně posoudí Váš případ.