Odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých: Jaká je spravedlivá výše?

 

 

Dopravní nehody bohužel leckdy končí tragicky – smrtí. V případě, že zemřelý nehodu nezpůsobil, mají jeho nejbližší pozůstalí právo na odškodnění nemajetkové újmy, neboli duševních útrap.

Pro určení výše odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých se zkoumá prvotně vztahy mezi zemřelým a pozůstalým, především z hlediska intenzity jejich vztahu, dále pak z hlediska jejich věku, případně existenční závislosti pozůstalého na zesnulém.

Do účinnosti nového občanského zákoníku bylo odškodnění vymezeno paušální jednorázovou náhradou, jež činila maximálně 240.000,- Kč. O tuto částku se jednalo v případě pozůstalého manžela, dítěte a rodiče. Ostatním byla přiznávána částka nižší.

Z důvodu nejednotnosti rozhodovací praxe soudů vydal Nejvyšší soud doporučení, aby se v běžných případech rozpětí zmiňovaného odškodnění pozůstalých pohybovalo v rozmezí od 240.000,- Kč do 500.000,- Kč.

V současné době odborná veřejnost netrpělivě čeká, zda Ústavní soud vydá v této problematice odlišný nález, jelikož aktuální stanovisko Nejvyššího soudu čelí kvůli své nepříliš příznivé výši značné kritice.