Náhrada ušlého příjmu

Přišli jste v důsledku zdravotní újmy utrpěné při dopravní nehodě o příjem či výdělek? Snížila se vám po ukončení pracovní neschopnosti následkem dopravní nehody mzda? Pomůžeme vám získat adekvátní kompenzaci.

Náhrady ušlého výdělku se může domáhat jak zaměstnanec, tak OSVČ, tedy živnostník. Dorovnání ušlé mzdy či zisku lze požadovat jak po období dočasné pracovní neschopnosti, tak po jejím ukončení. Pokud dojde ke snížení platu v důsledku přetrvávajícího léčení a nepříznivého zdravotního stavu i po skončení pracovní neschopnosti, poškozená osoba má nárok na měsíční rentu dorovnávající propad jejích příjmů.
Výše ušlého výdělku se přitom odvíjí od příjmů dosahovaných před dopravní nehodou.